• English   |
  •    繁體中文

我應該添加咩既Tags嚟增加我喺Google上被搜尋既機會?

Cash100 Coins
≈ HK$ 20
收藏問題
已下架!
哎呀,此問題已下架!不如您看看其他相關問題,它們就在下面。
馬上登記可獲高達 300 AnswrCoins
已解答 0 次
0.0

一般人喺Google上對於搜尋資料只會睇頭幾頁,所以要增加你網站既流量就要排頭位。多瀏覽量即代表更多人識,更有曝光率。加咩Tags喺你既網站成為關鍵!呢個產品可以為你提供相關的關鍵字同元標記,助你大大提升曝光率!

使用用例

條問題點幫到我?

正確設定搜索引擎優化(SEO)可以幫助潛在客戶搵到你。要做到,首先你要了解文章中最相關而且最受歡迎的關鍵字同元標記,從長遠來睇佢可以幫你:

  • 帶來更多瀏覽量同新商機
  • 走在市場既前端,知道客戶搵乜、要乜
  • 提升自己喺市場上既曝光率高,增加知名度

有咩例子?

一般人Google既時候,通常會只會睇曬1-2頁既搜尋結果。有時,即使你網站上既內容相關,亦唔等於會被搜索到。如果唔係喺頭幾頁出現,你既潛在客戶可能永遠無法搵到你。呢題題目就可以幫助你搵出能夠獲得最高相關性既Meta tags同PageRank分數。最終令你既文章同網站保持喺更高的位置並與更多潛在客戶聯繫。

技術特色

呢個AI引擎使用一套內容分析器去能幫你既文章內容提供多種不同角度。根據你的文章同埋搜索引擎中最受歡迎的關鍵字,我們會為你推薦一組替代關鍵字。

輸入步驟

關於創造者

Deeplook.ai是一家互聯網內容監測服務提供商,採用最新的人工智能技術,主要專注於文本識別和機器學習。它監控各個香港網上社區的參與,評論,發布的在線內容(PGC)和用戶生成內容(UGC),包括1,200個Facebook粉絲頁面和主要論壇和網站,以分析標籤詞的最新趨勢, 實時參與指標並預測即將到來的趨勢。

客戶評論和評分

0.0/5.0
0 個評分
還沒有評論啊!快告訴我們您的意見,寫下第一個評論!
Copyright © 2020 theAnswr Ltd. 保留一切權利。
隱私政策|條款細則