• English   |
  •    繁體中文

過去7天內 bit.ly 網站點擊表現

Cash40 Coins
≈ HK$ 8
收藏工具
暫停供應
覺得這個問題有用嗎?您可以將此問題收藏,當問題再次推出時我們會第一時間通知您!
馬上註冊可獲高達 250 AnswrCoins
已解答 65 次
5.0
每一天有多少人瀏覽這個網址?那一天或者那個地區的人瀏覽比較多?想同時掌握和比較自己同競爭對手的宣傳效果?只要有一個bitly網址,就可以查到過去7天的網址瀏覽數據。

使用用例

呢條提問點幫到我?

Bit.ly 是現今一個非常流行的小工具。特別在營銷時都會在 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 用到,bit.ly 將比較長的網址縮短到20個字以內,用來縮短URL和管理網址。營銷人員通過bit.ly,可以管理與追蹤點擊數據,將線上營銷工作的效益最大化。

大部分既宣傳活動都會用到bit.ly。如果你有一個 bit.ly 網址,你想知道它的點擊率?這個題目可以讓你知道過去7日內有無人點擊過。


我可以得到咩答案?

  • 呢條 bit.ly 網址的總點擊次數
  • 點擊來源及次數

個答案可以點應用??

  • 系統會自發檢查鏈接係咪仲收到點擊
  • 跟踪競爭對手的廣告效果幫助製定自己既策略
  • 用嚟參考之後採取措施去改善自己既社交媒體宣傳效果
  • 了解你目標客戶既興趣係咩
  • 幫助你建立更有針對性既內容

個答案係點樣得出嚟?

我們收集了 bitly.com 在過去7日的表現,進行分析後再製作成圖表。

輸入步驟

第 1 步:
Bitly網址
Bitly網址
Done
完成!

關於創造者

《數說答案》搜羅並試驗全球不同的數據分析工具,一齊討論數據分析出來的答案能否幫助大家提高工作效率,我們還會提供試用方法,絕對不是「齋講無得試」!

客戶評論和評分

5.0/5.0
1 個評分

Bitly短網址(short link)舊時+追蹤分析法已經唔work了,但係呢個tool仲可以繼續track到其他人的bitly short link幾時gen,有幾多點擊,地區部分同社交媒體分析
2020-03-30 04:51
ST*****e
Bitly短網址(short link)舊時+追蹤分析法已經唔work了,但係呢個tool仲可以繼續track到其他人的bitly short link幾時gen,有幾多點擊,地區部分同社交媒體分析
2020-03-30 04:51
ST*****e
Bitly短網址(short link)舊時+追蹤分析法已經唔work了,但係呢個tool仲可以繼續track到其他人的bitly short link幾時gen,有幾多點擊,地區部分同社交媒體分析
2020-03-30 04:51
ST*****e
Copyright © 2024 theAnswr Ltd. 保留一切權利。
隱私政策|條款細則