• English   |
  •    繁體中文

(theAnswr-00001-01)邊個係Google香港佔用左呢個關鍵字?

Cash100 Coins
≈ HK$ 20
收藏問題
已下架!
哎呀,此問題已下架!不如您看看其他相關問題,它們就在下面。
馬上登記可獲高達 300 AnswrCoins
已解答 39 次
0.0

要從Google搜尋引擎獲得一定既流量,你首先需要知道你既行業關鍵字會引導你既客戶搵到咩既搜尋結果。如果你既業務所用關鍵字比某啲網站佔用了主導地位的時候,你在Google的排名隨時可能跌到隊尾!將你既關鍵字輸入立刻查看!

使用用例

呢條提問點幫到我?

搜尋結果很容易影響人的判斷。搜尋結果出現在什麼網站、該網站對有沒有提你的公司,說得是好的或壞的評價,絕對會影響你客戶對貴公司印象。因此了解哪些網站佔用這些關鍵字非常重要,不單助你了解你正在和那家競爭,更可以幫你更準確地計劃營銷方向。


我可以得到咩答案?

  • 佔有了這個關鍵字主導地位的域名
  • 佔有了這個關鍵字主導地位的域名類別

個答案可以點應用?

  • 了解哪些網站在搜索引擎優化方面做得比較好
  • 檢查你自己的行業名稱是否出現在相關的類別當中
  • 評估你現在有的關鍵字策略
  • 找出你的直接競爭對手
  • 找出有潛力可合作的營銷夥伴

個答案係點樣得出嚟?

通過獲取關鍵字搜尋的頭50個搜索結果,我們會做出分析並取出有那些重疊的域名,再根據排名將它們分類到所屬既類別。

輸入步驟

第 1 步:
搜索關鍵字
搜索關鍵字
Done
完成!

關於創造者

《數說答案》搜羅並試驗全球不同的數據分析工具,一齊討論數據分析出來的答案能否幫助大家提高工作效率,我們還會提供試用方法,絕對不是「齋講無得試」!

客戶評論和評分

0.0/5.0
0 個評分
Copyright © 2020 theAnswr Ltd. 保留一切權利。
隱私政策|條款細則